Filmer

StickSorter hos Moelven Notnäs AB. Installerad 2017.

Råsortering hos NWP, Sikås Trä AB. Installerad 2007.

TongLoader justerverk hos Holmen Timber, Braviken, 260 bit/ minut! Installerad 2016.

Strömottagning och Ströautomat med buffert hos Stora Enso, Latvija AS. Installerad 2013.

TongLoader ströläggare hos SCA Bollsta Bruk. 240 bit/minut.

Pakethantering och råsortering från diverse anläggningar.

TongLoader, kvadratiskt virke.

Virkesvändare hos Kurekss SIA, Lettland. Installerad 2013.

Ströautomat hos Sandåsa Timber. Installerad 2009.

Råsortering hos Kurekss SIA, Lettland. Installerad 2012.

Kombiläggare hos Stora Enso, Latvija AS. Installerad 2016.

Paketmaskin, 20 utlägg / minut hos SCA Rundvik. Installerad 2015.

Diverse TongLoadrar

Pakethantering med bindströautomat hos Moelven Ransbysågen. Installerad 2012.

Video StickSorter. Inspelad 2018.