Råsortering

TongLoader®- Enstycksmatare

Matar virke i hastigheter upp till
240 medbringare/min.

Virkesvändare PLC400

Kan vända i hastigheter upp till
240 medbringare /minut

Trimmer

Mottagande transportörer

Sorterdel

Ströläggare

Kombiläggare